Błędy lekarskie

Błędy lekarskie

Odszkodowania za wypadki medyczne

odszkodowania błędy lekarskieCo raz częściej możemy usłyszeć o postępowaniach sądowych w sprawie błędów lekarskich oraz kwotach, które żądają osoby poszkodowane w wyniku takich uchybień. Wiele osób rezygnuje z procesu z powodu długiego czasu jaki mija od wszczęcia sprawy w sądzie, aż do wypłaty odszkodowania oraz częstego umarzania procesów ze względu na brak konkretnej osoby, która zawiniła.

Owszem szpitale często przyznają się do błędu, trudniej jest jednak z samą wypłatą zadośćuczynienia „od ręki”, dlatego też bardzo często procesu sądowego nie da się ominąć.

Najpierw powinniśmy wiedzieć czym jest błąd medyczny. Najogólniej rzecz biorąc jest to zaniechanie lub postępowanie niezgodne ze sztuką lekarską popełnione przez pielęgniarkę, lekarza, dentystę, farmaceutę i inne osoby zajmujące się zawodami medycznymi, powodujące szkodę pacjenta.

Pieniądze, o które będziemy walczyli w sądzie można podzielić na kilka części. Pierwszą składową jest zadośćuczynienie czyli kwota, której domagamy się za poniesioną krzywdę. Jej wysokość nie jest ograniczona, ale w zasadzie zależna od doznanego uszczerbku na zdrowiu. Następnie mamy odszkodowanie, są to koszty poniesione ze względu na nieprawidłowe leczenie (leki, rehabilitacja czy powtórzony zabieg). Możemy walczyć również o rentę na czas nieokreślony. Jest ona zasądzana jeśli utraciliśmy częściowo lub w pełni możliwość pracy zarobkowej. Ostatnią częścią powinno być ustalenie odpowiedzialności osoby bądź palcówki na przyszłość za szkodę. Pomoże nam to w późniejszym czasie, jeśli okaże się, że po błędzie medycznym nasz stan zdrowia jest pogorszony. To ułatwi sprawę, jeśli ponownie będziemy chcieli walczyć o dalsze odszkodowanie.

Odszkodowanie za błędy lekarskie

odszkodowania za błędy lekarskieJeśli myślimy, że jesteśmy ofiarami błędu medycznego to powinniśmy zbierać wszystkie potrzebne dokumenty, które mogą przydać się w czasie procesu. Należy zacząć od zebrania pełnej dokumentacji medycznej. Bez obaw, szpital nie powinien nam utrudniać jej uzyskania ze względu, że mamy po prostu do tego prawo. Pamiętajmy o zachowaniu wszystkich paragonów i faktur za leki, rehabilitację, koszty dojazdów itp.

Ważnym jest też od kogo chcemy uzyskać odszkodowanie, możemy wskazać na konkretną osobę winną dokonania błędu medycznego lub też placówkę w której byliśmy leczeni. Jeśli szpital posiada polisę OC, możemy zwrócić się bezpośrednio do ubezpieczyciela.
Błędy w sztuce lekarskiej przedawniają się po 3 latach od momentu w którym dowiedzieliśmy się o szkodzie oraz możliwości jej naprawienia. Jednak o odszkodowanie nie będziemy mogli walczyć jeśli od zaistnienia błędu medycznego minęło więcej niż 10 lat.